About

Trong lĩnh vực Marketing, Digital Marketing đã và đang là một xu hướng, ảnh hưởng và tác động cực lớn lên sự thành công của một kế hoạch Marketing. Tony đã ít nhiều trải qua những thăng trầm cùng Digital. Trang blog này là nơi Tony chia sẻ cũng như mong nhận được những kiến thức và kinh nghiệm từ cộng đồng Marketing Việt.