Facebook – Cánh cửa vạn năng

Các bạn trẻ ngày này như Tony thấy thì ai cũng dùng Facebook nhỉ, và trong đó có nhiều bạn dùng nhiều hơn 1 tài khoản Facebook luôn, chắc là nhiều lý do công việc, học hành, pro5 đẹp hay theo dõi một ai đó đúng không ta?

Vậy đấy, Facebook đang tạo ra những ảnh hưởng vô cùng có ý nghĩa với hoạt động kinh tế toàn cầu. Tony và các bạn đều thấy Facebook như cánh cửa vạn năng của chú mèo máy Doraemon, có thể kết nối con người với con người, khách hàng với doanh nghiệp, góp phần mang sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến với bất kì khách hàng nào, ở bất kì đâu trên thế giới.

Continue reading “Facebook – Cánh cửa vạn năng”