Hạt Arabica đến từ The Coffee House

Chắc đây là lần đầu tiên Tony tản mạn về hạt cà phê. Uống thì nhiều, ngẫm nghĩ thì nhiều, hôm nay mới có được cảm hứng để chia sẻ. Tại Việt Nam, nhiều loại cà phê lắm, và nhiều hạt cà phê lắm. Bài viết này Tony sẽ dành riêng cho Arabica – một trong những loại Tony yêu chuộng. 

Continue reading “Hạt Arabica đến từ The Coffee House”